Vi är stolta över att våra tillverkade detaljer finns på många håll i världen. Allt ifrån titanbearbetade kompositbalkar till u-båtar på 4000m djup till detaljer i omloppsbanan runt jorden. Vår leveranssäkerhet, noggranna precision och kunskap om bearbetning av komplicerade detaljer gör oss till en mycket tillförlitlig partner för många krävande kunder.

Vi arbetar med kunder inom många olika områden såsom fordon, försvar, elektronik, rymdteknik, träförädling och konsumentprodukter. Den komplexa floran av kunder med högt ställda krav, har fört vår kunskap och utveckling inom avancerad bearbetning framåt. Bearbetning av alla stålmaterial, titan, plaster och kompositer är en själklarhet för oss. För att säkerställa en effektiv och tillförlitlig tillverkningsprocess använder vi modern teknik där våra maskiner programmeras med hjälp av CAD/CAM.