Tooltechs uppdrag är att ge kunderna kostnadseffektiva produkter med rätt funktion. Uppdrag ska utföras professionellt, effektivt och strukturerat med hög komptens och god precision. Företagets kärnvärden är:

  • Engagemang – vi tar det fulla ansvaret för att kunderna skall få rätt kvalité och service.
  • Ödmjukhet – genom att alltid fokusera på kundens behov och tillsammans uppnå det gemensamma målet.
  • Laganda – ett gemensamt lag där alla är delaktiga, kunden och vi på Tooltech, allt för att uppnå det gemensamma målet.