Tooltechs uppdrag är att ge kunderna kostnadseffektiva produkter med rätt funktion. Uppdrag ska utföras professionellt, effektivt och strukturerat med hög komptens och god precision. Företagets kärnvärden är:

  • Engagemang – Vi har en strävan att alltid göra vårt bästa och skapa förutsättningar för att alla ska lyckas.
  • Rätt från mig – Vår strävan att utveckla våra arbetsmetoder och ständigt se möjligheter i förbättringsarbetet.
  • Trivsel – För oss är lagandan där alla är delaktiga viktigt, det innefattar både dig som kund, oss på Tooltech och externa intressenter.